fbpx

NỀN TẢNG & ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN

TẦM NHÌN

 • Tiên phong trong các hoạt động và dịch vụ bất động sản tại Phú Quốc và các tỉnh Miền Tây
 • Trở thành đối tác đáng tin cậy, chuyên nghiệp của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư
 • Tối ưu hóa sự hài lòng, lợi ích và niềm tin của khách hàng

SỨ MỆNH

 • Cung cấp các giải pháp bất động sản toàn diện, chất lượng cao và hoàn hảo cho khách hàng
 • Giữ vững các chuẩn mực đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội
 • Tạo nên nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng
 • Tăng cường lợi nhuận đầu tư bền vững cho các nhà đầu tư
 • Tự hào góp phần vào xây dựng thị trường Bất động sản Việt Nam uy tín, thành công

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Luôn giữ chữ Tín làm đầu, HTLAND cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và các nguyên tắc đạo đức xã hội. Chúng tôi đảm bảo sự tín nhiệm của khách hàng, đối tác và các cổ đông dựa trên hệ thống chuẩn mực gồm:

 • Đầu tư bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm
 • Coi trọng đẳng cấp, chất lượng dịch vụ
 • Đề cao sự khác biệt và năng lực sáng tạo