fbpx

Trên hành trình phát triển của mình, chúng tôi nhận thức rằng, để thành công và phát triển bền vững, bên cạnh chiến lược đúng đắn, thì việc trân trọng giá trị đạo đức kinh doanh, mang đến sản phẩm thực, giá trị thực, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Khách hàng, Đối tác và Xã hội là triết lý kinh doanh đầy tính nhân văn mà tập thể HTLAND luôn hướng đến. 

15+

Dự án đã được triển khai thành công 

4

Hệ thống sàn giao dịch

60+

Đội ngũ nhân sự