Tìm kiếm
Close this search box.

Chúng tôi là ai Văn bản đề xuất: Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://htlandholding.vn.

Bình luận Văn bản đề xuất: Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang, chúng tôi thu thập dữ liệu hiển thị trong biểu mẫu bình luận, cũng như địa chỉ IP của khách và chuỗi đại lý người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là một hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật dịch vụ Gravatar có thể được tìm thấy tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận của bạn được chấp thuận, hình ảnh đại diện của bạn sẽ hiển thị công khai trong bối cảnh bình luận của bạn.

Hình ảnh Văn bản đề xuất: Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (GPS EXIF) bao gồm. Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies Văn bản đề xuất: Nếu bạn để lại bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình trong cookies. Điều này giúp tiện lợi cho bạn để bạn không phải điền thông tin chi tiết của mình lại khi để lại bình luận khác. Những cookies này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookies hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookies để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookies đăng nhập tồn tại trong hai ngày, và cookies lựa chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ tôi”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản, cookies đăng nhập sẽ được loại bỏ.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ chỉ ra ID bài viết mà bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ các trang web khác Văn bản đề xuất: Các bài viết trên trang này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung nhúng từ các trang web khác hoạt động giống hệt như khi khách truy cập đã đến thăm trang web khác.