Categories
Sự Kiện Công Ty Và Đối Tác Tin Tức Thị Trường

𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 “𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐀̂𝐔 𝐌𝐔𝐀 𝐍𝐇𝐀̀ – 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐐𝐔𝐀̀ 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆”

CHƯƠNG TRÌNH MỚI NHẤT CỦA ĐẠI ĐÔ THỊ MEYHOMES CAPITAL PHÚ QUỐC

☘ Qùa tặng 1: Tặng từ 𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐯𝐧đ (Một trăm triệu đồng) đến 𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐯𝐧đ (Năm trăm triệu đồng) (Được trừ trực tiếp vào gía bán)

☘ Qùa tặng 2: Tặng 𝟎𝟏 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐦𝐚̂̃𝐮 tại dự án 3 ngày 2 đêm tại 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐬𝐚̣𝐧 𝟓 𝐬𝐚𝐨 𝐁𝐚̃𝐢 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 dành cho 2 người trị giá 10.000.000 vnđ

☘ Qùa tặng 3: 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚̂́𝐮 𝟏% 𝐠𝐢𝐚́ 𝐛𝐚́𝐧 dành cho khachshangf có hộ khẩu tại tỉnh Kiên Giang

✍ Áp dụng từ 24/7/2021 đến khi đạt đủ 20 căn đầu tiên trong chương trình

✍ Sản phẩm áp dụng: 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐄𝐦𝐞𝐫𝐚𝐥𝐝, 𝐬𝐡𝐨𝐩𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐃𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝, 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐨𝐮𝐥, 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐲𝐦𝐩𝐡𝐨𝐧𝐲 trong giỏ hàng Đại lý

*** Khách hàng đúng quy định thanh toán theo tiến độ

***𝑸𝒖̀𝒂 𝒕𝒂̣̆𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖̛̀ 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒗𝒂̀𝒐 𝒈𝒊𝒂́ 𝒃𝒂́𝒏 𝒕𝒂̣𝒊 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒌𝒚́ 𝑽𝑩𝑻𝑻/𝑯Đ𝑴𝑩